Enige tijd na het indienen van het vragenformulier krijg je bericht van toekenning van je z.g. omzetbelastingnummer. Dat is bij natuurlijke personen het sofi-nummer, voorafgegaan door 'nl.' en uitgebreid met '.B.01' als het om je eerste onderneming gaat.

De belastingdienst vertelt je bij deze gelegenheid ook met welke frequentie de aangiftebiljetten verstuurd gaan worden. Bij hoge afdrachten gebeurt dat eens per maand. Bij lagere afdrachten eens per kwartaal. Bij vrij lage jaarlijkse afdrachten van minder dan € 1.900 kan dat zelfs eens per jaar.

Wat is het verschil tussen een btw-nummer en een omzetbelasting-nummer?

Er is in de praktijk géén verschil. Beide termen worden door elkaar gebruikt. In het buitenland wordt gevraagd om je ID-nummer. Ook dat is hetzelfde als een btw-nummer, maar dan wel in de internationale notatie.

© Jan Berkelder - Beeldrijk (versie augustus 2005)
Hoe vraag ik een btw-nummer aan?

Wanneer je denkt dat je omzetbelastingplichtig bent, meld je dat bij de belastingdienst.
Of je ondernemer bent voor de omzetbelasting, hangt er van af of je, zoals de wet voorschrijft: een zelfstandig bedrijf of beroep uitoefent. Dat doe je wanneer je aan een aantal criteria voldoet.
Internet marketing strategie
De belangrijkste criteria daarvan zijn:
  • deelname aan het economisch verkeer
  • organisatie van kapitaal en arbeid
  • duurzaam streven

Het streven naar winst is geen criterium. Ook charitatieve organisaties of bij voorbeeld overheidsdiensten kunnen voor de omzetbelasting ondernemer zijn, zolang maar vaststaat dat ze als organisatie van kapitaal en arbeid duurzaam deelnemen aan het economisch verkeer.

De criteria voor het zelfstandig ondernemerschap voor de omzetbelasting lijken wat op die voor de inkomstenbelasting. Het voornaamste verschil is dat voor de omzetbelasting het winstperspectief onbelangrijk is, en bij de inkomstenbelasting juist heel belangrijk.
internet marketing webwinkel
Hoe vraag ik nou zo'n nummer aan?

Door een briefje te schrijven aan de belastingdienst met de tekst: 'Ik deel u mee dat ik mij gevestigd heb als zelfstandige. Wilt u mij een vragenformulier voor startende ondernemers toezenden?'
Ook wanneer je je hebt ingeschreven bij de kamer van koophandel, moet je je zelf bij de belastingdienst melden. Zo'n vragenformulier krijg je meestal binnen twee weken.

Bij welke belastingdienst moet je dat aanvragen?

Dat kan bij alle belastingkantoren. Voor een adres in de buurt kun je het beste kijken op Adressen belastingdienst.

Wat doet de belastingdienst met het ingevulde formulier voor startende ondernemers?

De belastingdienst:
  • bepaalt of je voor de omzetbelasting zelfstandig ondernemer bent of niet
  • bepaalt of je in aanmerking komt voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen
  • bepaalt de frequentie waarmee je aangiften omzetbelasting krijgt
  • bepaalt of je eventueel voor loonheffing en vennootschapsbelasting in aanmerking komt
  • en kent je een btw-nummer of omzetbelastingnummer toe

En dan heb je het: het omzetbelastingnummer!